Bosscher & De Witte  - Als uw zorg vraagt om ondersteuning


Gecertificeerd door Centrum Klantervaring Zorg

Welkom bij Bosscher & De Witte cs. Bureaupresentatie Bosscher & De Witte Onze Adviseurs Producten en Diensten Netwerk van Bosscher & De Witte cs. Nuttige achtergrondinformatie Test uzelf met de quick-scans van Bosscher & De Witte cs. Contacteer Bosscher & De Witte


Opdrachtgevers van Bosscher & De Witte c.s. in gesprek met VWS-vertegenwoordigers over ZZP-proof worden

Op 19 juli jl. troffen een 4-tal relaties (Ton Ehlen-Proteion\Horn, Henk Verheesen-Vivre\Maastricht, Hans Jonker-‘t Rekerheem\Alkmaar en Wim v.d. Gevel-Alerimus\Hoeksche Waard) van Bosscher & De Witte c.s. vertegenwoordigers van VWS (Hans Broere-ZZP-coördinator, Roland Beukers - beleidsmedewerker) die belast zijn met de ZZP invoering.

Onderwerp van bespreking: gezien de ZZP-financiering zullen zorgaanbieders hun bedrijfsprocessen hierop in moeten stellen\aan moeten passen. Op 19 is getoond wat in de afgelopen 4 jaar door Bosscher & De Witte c.s. met en voor een groep van in totaal 13 V&V zorgaanbieders (tezamen 4000 cliënten en plm. evenzoveel medewerkers) is ontwikkeld en in gebruik is genomen.

Doel van de bespreking: VWS inzicht geven hoe het veld bezig is (geweest) met het ZZP-proof worden én reactie de kant van VWS horen op de ontwikkelde instrumenten & proceskant-begeleiding.

Conclusie van Hans Broere nadat e.e.a. verteld en getoond was, was “dat het - naast alle berichten dat invoering van de ZZP’s lastig en omvangrijk zouden zijn - goed en leerzaam was om te zien hoe het óók kan”. De aanwezige zorgaanbieders hadden immers laten zien dat zij op de meeste van de - 6 - bedrijfsprocessen al met succes vér gevorderd zijn.
Over de opzet en inhoud van de getoonde instrumenten en implementatie tot op de werkvloer werd ook grote tevredenheid en herkenning uitgesproken. Opmerkelijk daarbij vond Hans Broere dat “men zich niet had laten verleiden om de 10 ZZP’s automatisch als 10 arrangementen te zien. Het staat iedere zorgaanbieder vrij om op basis van de 10 ZZP’s naar eigen inzicht arrangementen te ontwikkelen. Dit is juist ook het streven van VWS.”

Tenslotte kwam nog aan de orde hoe die zorgaanbieders die nog (vrijwel) niets of onvoldoende aan hun bedrijfsprocessen gedaan hebben geprikkeld kunnen worden om op tijd klaar te zijn. Diverse zinnige tips werden aan de VWS-vertegenwoordigers meegegeven. Hierop zal in een later stadium teruggekomen worden. Afgesproken werd om aan het einde van het jaar 2007 elkaar weer te treffen. Ditmaal om de vorderingen en ervaringen met ‘de laatste loodjes om ZZP-proof te worden’ voor te leggen aan VWS.

Dorcas Hulp Nederland Bosscher & De Witte sponsort het "Adopt a grannie"-project van Dorcas Hulp Nederland

Bosscher & De Witte  - Als uw zorg vraagt om ondersteuning