Slogan-2

Beleid & Strategische Planning

 

Al 20 jaar ondersteunen de adviseurs van B&W organisaties op het gebied van Strategieformulering. Om met opdrachtgevers mee te kunnen denken over strategische mogelijkheden, worden nieuwe interne en externe ontwikkelingen op de voet gevolgd en wordt continu gewerkt aan werkbare oplossingen voor geconstateerde ontwikkelingen.

Onze Dienstverlening

  • Uitvoeren strategische verkenningen, marktonderzoek
  • Ondersteunen bij het tot stand komen van strategische beleidsplannen en jaarplannen

  • Invoeren plan & control cyclus

  • Trainen jaarplannen management en leidinggevenden

  • Trainen strategisch management voor leidinggevenden

  

Ons Cursusaanbod