Slogan-2

B&W Bibliotheek

Op deze pagina vindt u diverse nieuwsbrieven en mailings. U mag hier naar hartelust uit kopieren, wij stellen een bronvermelding echter wel op prijs.

 Jaarbeeld 2009

Jaarbeeld 2017

Met genoegen bieden bij u voor de 13e keer alweer ons Jaarbeeld van de sector VV&T aan.

 

 Jaarbeeld 2009

Jaarbeeld 2016

Met genoegen bieden bij u voor de 12e keer alweer ons Jaarbeeld van de sector VV&T aan.

 Jaarbeeld 2009

Jaarbeeld 2015

Met genoegen bieden bij u voor de 11e keer alweer ons Jaarbeeld van de sector VV&T aan.

 

Bijlagen Jaarbeeld 2015

In deze bijlagen bij ons Jaarbeeld staan de meest recente en relevante wetten opgenomen en toegelicht; bijlage 1 en bijlage 2

Jaarbeeld 2009

Jaarbeeld 2014

Met genoegen bieden bij u voor de 10e keer alweer ons Jaarbeeld van de sector VV&T aan.

Jaarbeeld 2009

Bijlage Jaarbeeld 2014; Wmo 2015

Als extra bijlage bij ons Jaarbeeld 2014 hebben we alle informatie over de Wmo 2015 voor u op een rij gezet.

Jaarbeeld 2009

Dashboarding

Deze informatie behandeld het instrument dashboard voor managementinformatie in zorginstellingen.

Jaarbeeld 2009

Digitale Duurzaamheid

Deze informatiefolder behandelt de wijze waarop de papierstroom in uw organisatie kan worden verminderd, d.m.v. het gebruik van digitale hulpmiddelen bij onderzoeken, rapporten, e.d.

Jaarbeeld 2009

Brochure Jaarverslagen

Vindt u uw jaardocument een beproeving, in deze brochure kunt u lezen op welke wijze B&W hierin kan ondersteunen.

Jaarbeeld 2009

Jaarbeeld 2013

Met genoegen bieden bij u voor de ons Jaarbeeld van de sector VV&T aan.

Jaarbeeld 2009

Brochure SWZ-Transitietool

In bijgaande brochure is ingegaan op de tool die is ontwikkeld om inzicht te krijgen in de relatie tussen het gebouw, formatie, kostprijzen, doelgroepen, demografie en product--markt combinaties van uw organisatie.

 Verslag

Formatie Berekenen

Zonder formatie-berekening weet u niet of er kwalitatief en\of kwantitatief voldoende medewerkers aanwezig zijn om binnen de ZZP’s van de bestaande cliëntenmix tegemoet te komen aan de uren zorg- en dienstverlening waar cliënten gerechtvaardigd op mogen rekenen. Ook het bijsturen t.g.v. wijziging van de cliëntenmix is dan lastig. 

 Verslag

Kostprijzen berekenen

Zonder kostprijzen, geen formatie-berekening en weet u niet of zzp-inkomsten dekkend zijn t.o.v. uren zorg die u aan uw cliënten levert. Tevens biedt KoPi de mogelijkheid tot het aanbrengen van differentiatie naar cliënten en zorg- en dienstverleningsproducten\arrangementen.

Jaarbeeld 2009

Presentaties capaciteitsplanning, afspraken met clienten en KoPi/ProForma

Marc heeft onlangs een presentatie op het Zorgvisie congres gegeven over de ZZP's, capaciteitsplanning en het maken van zorgafspraken met clienten. Deze presentatie is hier te downloaden. Vanwege de toenemende vragen om informatie over ons kostprijs (KoPi) en formatie instrument (ProForma), hebben we hierover een korte powerpoint-presentatie gemaakt, die u hier kunt downloaden.

Download de brochure

 CQI-onderzoek en Meting Warme Maaltijden

Brochure over onze aanpak voor CQI onderzoek en over de meting Warme Maaltijden die we in samenwerking met Stichting Schakelring in Waalwijk hebben ontwikkeld

Jaarbeeld 2009

Verslag achtste overleg met VWS

Hier treft u het 8e B.O.T. verslag aan en tevens een link naar de punten die onder zorgaanbieders zijn geinventariseerd over de prestatiegerichte en ZZP-financiering.

Jaarbeeld 2009

Brochure Welzijn NIeuwe Stijl

Hier treft u de Brochure van VWS "Welzijn Nieuwe Stijl" aan. Hierin is beschreven de meerwaarde van Welzijn Nieuwe Stijl, de uitgangspunten bij dienstverlening en bij de relatie opdrachtgever-opdrachtnemer.

Jaarbeeld 2009

Jaarbeeld 2011

Voor het 8e opeenvolgende jaar hebben wij voor de sector VV&T het Jaarbeeld opgesteld, waarin in vogelvlucht de lopende en verwachte ontwikkelingen voor de sector in 2011 zijn beschreven.

Jaarbeeld 2009

Jaarbeeld 2012

Voor de 9e keer hebben wij voor de VV&T het Jaarbeeld opgesteld, waarin in vogelvlucht de lopende en verwachte ontwikkelingen voor de sector in 2012 zijn beschreven.

Jaarbeeld 2009

Beperkingen nieuw financieringsstelsel

In dit Excelschema kunt u nalezen hoe, volgens de deelnemers van het B.O.T. overleg, de Zorgkantoren en het CIZ het nieuwe financieringsstelsel inperken.

Jaarbeeld 2009

Verslag zevende overleg met VWS over ZZP's/prestatiegerichte financiering

Hier vindt u het verslag van het 7e overleg met VWS van 18 december 2009

Jaarbeeld 2009

Jaarbeeld 2009

Hier vindt u ons Jaarbeeld voor de V&V-sector 2009 dat we elk jaar voor onze opdrachtgevers en andere geinteresseerden opstellen.

Jaarbeeld 2009

Verslag zesde overleg met VWS over ZZP's, prestatiegerichte financiering en functiegericht werken

Op 16 juni 2009 troffen voor de 6e keer een aantal opdrachtgevers van Bosscher & de Witte en onze adviseurs enkele vertegenwoordigers van VWS

Verslag

Verslag vijfde overleg met VWS over ZZP-proof en functiegericht werken

Op 03 oktober 2008 troffen voor de 5e keer een aantal relaties (Wim v.d. Gevel-Alerimus\Oud-Beijerland, Henk Verheesen & Harry Heykens-Vivre\Maastricht en Henk de Wit-Kooimeer & Nieuwpoort\Alkmaar) van Bosscher & De Witte c.s. vertegenwoordigers van VWS (Roland Beukers - beleidsmedewerker en Patrick Janssen, HHM) die belast zijn met de ZZP invoering.

Open brief

Open brief aan VWS.

Open brief van Bosscher & De witte en relaties aan mevrouw M. Bussemaker, staatssecretaris VWS

Jaarbeeld 2008

Jaarbeeld 2008

Jaarbeeld V&V-sector 2008.

Download de brochure

ZZP-proof quick-scan

Doorlichting status prestatiegerichte financiering

Download de brochure

Thema: prestatiegerichte financiering

Consequenties voor de bedrijfsvoering

Download de brochure

CertiCare

Uw kwaliteits-documentatie-systeem snel & gedegen op orde

Download de brochure

Kwaliteitscertificatie

Voorbereiding tot certificatie en Interne Audits

Download de brochure

Tevredenheidsmeting\Cliëntenraadpleging

Voor een scherpe prijs-prestatie verhouding

Download de brochure

Jaarbeeld 2007

Jaarbeeld V&V-sector 2007.

Download de brochure

Verslag vierde overleg met VWS over ZZP-proof en functiegericht werken

Op 06 juni 2008 troffen voor de 4e keer een 3-tal relaties (Ton Ehlen-Proteion\Horn, Henk Verheesen & Harry Heykens-Vivre\Maastricht en Henk de Wit-Kooimeer & Nieuwpoort\Alkmaar) van Bosscher & De Witte c.s. vertegenwoordigers van VWS (Hans Broere-coördinator, Roland Beukers - beleidsmedewerker) die belast zijn met de ZZP invoering.

Download de brochure

Verslag derde overleg met VWS over ZZP-proof en functiegericht werken

Op 27 maart 2008 troffen voor de 3e keer een 3-tal relaties (Ton Ehlen-Proteion\Horn, Henk Verheesen & Harry Heykens-Vivre\Maastricht en Henk de Wit-Kooimeer & Nieuwpoort\Alkmaar) van Bosscher & De Witte c.s. vertegenwoordigers van VWS (Roland Beukers - beleidsmedewerker en Patrick Janssen, HHM) die belast zijn met de ZZP invoering.

Download de brochure

Verslag tweede overleg met VWS over ZZP-proof en functiegericht werken

Op 10 december 2007 troffen voor de 2e keer een 4-tal relaties (Ton Ehlen-Proteion\Horn, Henk Verheesen & Harry Heykens-Vivre\Maastricht, Henk de Wit-Kooimeer & Nieuwpoort\Alkmaar en Wim v.d. Gevel-Alerimus, Katie Waling-Heemzicht\Hoeksche Waard) van Bosscher & De Witte c.s. vertegenwoordigers van VWS (Hans Broere-coördinator, Roland Beukers - beleidsmedewerker) die belast zijn met de ZZP invoering.

Download de brochure

Verslag eerste overleg met VWS over ZZP-proof en functiegericht werken

Op 19 juli jl. troffen een 4-tal relaties (Ton Ehlen-Proteion\Horn, Henk Verheesen-Vivre\Maastricht, Hans Jonker-‘t Rekerheem\Alkmaar en Wim v.d. Gevel-Alerimus\Hoeksche Waard) van Bosscher & De Witte c.s. vertegenwoordigers van VWS (Hans Broere-ZZP-coördinator, Roland Beukers - beleidsmedewerker) die belast zijn met de ZZP invoering.

Download de brochure

Modernisering AWBZ

In deze mailing maakt u stap voor stap kennis met alle moderniseringselementen van de AWBZ. Tevens leest u welke keuzes in vernieuwing u kunt maken, hoe u uw keuzes kunt implementeren en hoe u uw organisatie vernieuwingsbewust kan maken.

Download de brochure

Moderne bedrijfsvoering

Bosscher & De Witte c.s. helpt u graag op weg met moderne bedrijfsvoering en kan u stap voor stap begeleiden en ondersteunen met de diverse moderniserings-gerelateerde producten die in deze nieuwsbrief beschreven zijn.

Download de brochure

Noodpakket AWBZ

Om klaar te zijn voor de functiegerichte bekostiging van intramurale zorg- en dienstverlening is er een aantal zaken die u geregeld moet hebben. Deze zaken zijn in deze mailing even kort op een rijtje gezet.

Download de brochure

Op-tijd-klaar pakket voor de AWBZ

In deze mailing zijn de voor een zorginstelling benodigde instrumenten op een rij gezet ter voorbereiiding van prestatiegerichte
bekostiging van intramurale zorg- en dienstverlening.

Download de brochure

ZZP-proof

Een uniek aanbod om uw primaire proces op eenvoudige wijze en tegen zeer aanvaardbare kosten volledig functiegericht en ZZP-proof te maken!

Download de brochure

Kwaliteit weer terug op de kaart

In deze nieuwsbrief zijn de ontwikkelingen beschreven ten aanzien van kwaliteitszorg, die voor u als zorgaanbieder relevant kunnen zijn bij uw overwegingen over een passende aanpak voor kwaliteitszorg in uw organisatie.

Download de brochure

Uw Jaarverslag, een beproeving?

U kunt veel tijd besparen door het samenstellen van het jaardocument uit te besteden. In deze brochure vindt u informatie over wat Bosscher & De Witte c.s. hierbij voor u kan betekenen.

Download de brochure

Jaarbeeld 2005

Jaarbeeld V&V-sector 2005.

Download de brochure

Jaarbeeld 2006

Jaarbeeld V&V-sector 2006.

Download de brochure

Kostenbesparing

Onze ouderen verdienen onze beste zorg. Maar hoe pakken we dat aan in een tijd waarbij geld steeds vaker de bepalende factor is?

Download de brochure

Nurse Practitioners

Een relatief nieuwe ontwikkeling in de VV&T die voor verschillende bezettings- en deskundigheidsproblemen uitkomst kan bieden is het opleiden van verpleegkundigen tot Nurse Practitioner. Dit zijn verpleegkundigen die geschoold zijn om zelfstandig te werken in het grensgebied van behandeling en verpleging.

Voor het bekijken van deze documenten heeft u Acrobat Reader nodig. Heeft u Acrobat Reader nog niet geïnstalleerd, dan kunt u deze software gratis downloaden door op de 'Get Acrobat Reader' knop te drukken en de aanwijzingen te volgen.