Slogan-2

Links

Algemene links

Zoeken naar zorg (links over zorg voor uzelf of uw relatie)

 • KiesBeter; informatie over de kwaliteit van zorgverleners en zorginstellnigen
 • Respijtwijzer; informatie over het tijdelijk overdragen van mantelzorg en een landelijke database met respijtzorgvoorzieningen
 • Regelhulp; een digitale wegwijzer van de overheid voor iedereen die opzoek is naar zorg of ondersteuning
 • Zorgkaart Nederland; landelijk en onafhankelijk overzicht  en waardering van het zorgaanbod in Nederland
 • Centrum Indicatiestelling Zorg; Het CIZ indiceert, of toetst , hoeveel AWBZ-zorg u kunt krijgen en in welke vorm en hoe u deze kunt aanvragen
 • Per Saldo Hulpgids; Waardering van zorgaanbieders door ervaren budgethouders en zorgaanbieders zelf

ZZP-invoering

 • NZa; Nederlandse Zorgautoriteit, waakhond van de zorgmarkt
 • VWS: Werken met ZZP's; praktische informatie, relevante documenten en praktijkvoorbeelden over het werken met ZZP’s
 • AWBZ brede Zorgregistratie; de AZR is een systematiek voor het volgen van de cliënt in alle fasen van de keten:  het indiceren, het toewijzen, het leveren van zorg en het opleggen van de eigen bijdrage aan cliënten

Kwaliteit en CQI

VV&T-werkvloer

WMO-gerelateerde links

Wetten en regels

PGB

Consumentensite

 • KiesBeter; informatie over de kwaliteit van zorgaanbieders
 • Consument en de Zorg; behartigen de belangen van alle patiënten en iedereen die een zorgpremie betaalt

Zorgverzekeraars

Mantelzorg

Palliatieve zorg