Slogan-2

Prestatieoverzichten CQI VV&T

Vanuit Zichtbare Zorg is het bericht binnengekomen dat de benchmark resultaten en hierbij behorende prestatieoverzichten van de CQI onderzoeken uit 2011 beschikbaar zijn en voor zorgaanbieders te beoordelen zijn. Mocht u deze nog niet hebben gezien, u heeft de mogelijkheid tot en met 23 mei deze te accorderen voor publicatie op KiesBeter. Voor de volledigheid geven wij u nog mee dat uw resultaten pas worden gepubliceerd op KiesBeter, nadat u de resultaten heeft geaccordeerd. Via deze link kunt u de brief van Zichtbare Zorg lezen.