Slogan-2

Kabinetsbeleid; laatste nieuws

Zoals zo vaak wordt de soep toch wat minder heet gegeten....onder de links hier en hier treft u een artikel over de laatste plannen, die het kabinet heeft over de intramurale verzorging en verpleging en de Kamerbrief waarin een en ander is verwoord. Verder zijn de ontwikkelingen op het gebied van het scheiden van wonen en zorg te vinden op deze pagina.