Slogan-2

Projecten

Zorgafspraken met cliënt binnen integrale kostprijs en zzp-tarieven - Boxmeer

In samenwerking met de Stichting St.Anna te Boxmeer is een instrument doorontwikkeld waarmee de eerst-verantwoordelijk-verzorgenden mét hun individuele cliënten zorgafspraken maken die volledig gedekt worden door de kostprijs van de eigen organisatie. In veel ECD’s worden zorgafspraken wel gekoppeld aan tijd, maar niet aan de hoeveelheid tijd die geleverd kan worden gezien de kostprijs van de eigen organisatie. Aangezien kostprijzen van organisatie tot organisatie en van locatie tot locatie behoorlijk verschillen, is het zaak om cliëntafspraken financieel dekkend te maken. Via een handig stoplicht kan de medewerker - en de cliënt - zien wanneer de zorgafspraken boven de zzp (of Wmo-) vergoeding uit gaan. Bovendien krijgt de cliënt op een samenvattend A-4 precies te zien hoeveel geld de organisatie voor hem\haar binnenkrijgt, wát er is afgesproken aan handelingen (en op welke dag) en hoeveel dit kost. Al naar gelang van de wensen van de cliënt kan bij een ‘rood stoplicht’ een herindicatie, de hulp van familie \ mantelzorgers of bij-betaling het stoplicht weer in ‘het groen’ zetten.

 

CQIplus onderzoek; cliëntraadpleging op maat - Geertruidenberg

Voor De Riethorst Stromenland (DRS) in Geertruidenberg, verzorgen we al meerdere jaren de CQI onderzoeken. Naast het afnemen van de ‘reguliere’ CQI’s, onder somatische cliënten, familie van cliënten met een psychogeriatrische aandoening, revalidatiepatiënten en thuiszorg cliënten (V&V en Wmo), zijn er voor DRS specifieke vragenlijsten ontwikkeld voor bijzondere doelgroepen, zoals voor cliënten van de dagverzorging en de zorgboerderij, de contactpersonen van cliënten op de PG dagbehandeling en de (contactpersonen van) cliënten van de afdeling voor Huntington patiënten. Hiermee verschaft DRS zich een breed inzicht onder alle doelgroepen die de organisatie van dienst is.

 

Voor-calculatorisch formatie plannen op de werkvloer - Hoeksche Waard

ZorgWaard is een zorgaanbieder in de Hoeksche Waard waar we sinds jaar en dag met raad en daad actief mogen zijn. Na de fusie bestond er vanwege de omvang van de organisatie een grote behoefte om cijfermatig, zichtbaar voor iedereen, in control te zijn.
Via een BI-tool is nu voor iedere afzonderlijke locatie binnen de stichting zichtbaar wélke kosten er in een bepaalde maand gemaakt zijn. Binnen de visie van de organisatie bestond echter ook de wens om - gedelegeerd naar de zorgmanagers - vóórafgaand aan een kalenderperiode te kunnen ‘zien’ of de in te zetten bezetting in fte’s én in geld zou passen binnen de kostprijs en de inkomsten van de organisatie. Daartoe is een instrument ontwikkeld - ProForma - wat na berekening van de integrale kostprijs van de organisatie en binnen de begroting de zorgmangers met stoplichten laat zien hoeveel uur zorg zij in mogen zetten. Het aantal uren zorg hangt daarbij van maand tot maand af van de daadwerkelijke zzp-mix die men binnen de locatie of groepswoningen heeft. Tenslotte zijn de BI-tool (nacalculatorisch) en ProForma (voorcalculatorisch) met elkaar in verband gebracht. Op deze wijze is de kans op financiële uitschieters volledig geminimaliseerd en voelen zorgmanagers zich gerust op de fte-inzet die zij maandelijks aan hun roosteraars doorgeven.

 

CQI onderzoek met Effectory bij GGNet - Doetinchem e.o.

In samenwerking met meetbureau Effectory uit Amsterdam, voert B&W grootschaliger onderzoek uit. Zo is onlangs voor GGNet in Doetinchem de CQI Klinische GGZ voor de 2e keer afgenomen bij cliënten op 25 locaties. Hiervoor worden groepsbijeenkomsten georganiseerd op iedere locatie, waarop de cliënten, onder begeleiding van B&W, de vragenlijsten kunnen invullen. Effectory ondersteunt bij de steekproeftrekking, het schriftelijke deel van het onderzoek en verzorgt de rapporten. 

 

Arrangementen; aanvullende module op bestaand ECD - Roosendaal

De Stichting Groenhuysen te Roosendaal en omgeving is van mening dat de cliënt maximaal moet kunnen kiezen; geen gedwongen winkelnering dus. Om dit handen-en-voeten te geven zijn er in totaal 28 arrangementen geformuleerd; van “gezellig samenzijn met hulp en begeleiding” tot en met “herstelgerichte zorg & therapie CVA”.
De arrangementen worden door de intake-medewerkers aan ‘de voordeur’ met de cliënt - of diens vertegenwoordiger - afgesproken. Elke cliënt kan daarbij kiezen uit de locatie waar hij of zij wil gaan wonen én de arrangementen die die locatie biedt. Nadat deze keuze bepaald is vult de intake-medewerker een kostprijs-gestuurde zorgkaart in. Aan de voordeur kan zo direct beoordeeld worden of een aanvraag tot herindicatie gelijk nodig is of niet. Vervolgens krijgt de zorgcoördinator het beheer van de zorgkaart digitaal overgedragen. Zes weken na inhuizing, voorafgaand aan elke cliëntbespreking én bij calamiteiten wordt de zorgkaart ‘ge-herijkt’.
Omdat het bestaande ECD bij de Stichting Groenhuysen de bovenstaande mogelijkheden niet bood, werd een “output-input koppeling in excel” gelegd tussen alle cliëntgegevens in het bestaande ECD én de aanvullende module. Zo werd ook het probleem van ‘instabiele koppelingen’ succesvol de nek omgedraaid.

 

Hieronder bieden wij een overzicht van de soort diensten wij verlenen. 

  

Beleid- & Strategische Planning

Kwaliteitszorg en CQI onderzoek

Kostprijzen en formatieberekening

Organisatieontwikkeling

Samenwerkingstrajecten

Training & Cursussen

Welzijn/Wmo

Zorginhoudelijke Vraagstukken

Zorgvernieuwing & Innovatie

ZZP's en functiegericht werken